: :..ใจหาย..: :
.... ... .. .. .. 
: ปานจะละลาย
ใจฉันหายจะวายสิ้น
เลือนหายไร้รอยริน
ฤาบินลับไปในอดีตกาล
:  :
: ละล่องฟ่องฝุ่น
ฤาเป็นจุลจมไปในอวสาน
ลืมแล้วเวลากาล
อย่าให้นานเกินไปขอใจคืน
: :
: หรือฉันนอนหลับ
ปลุกปรับฉันหน่อยค่อยฟื้น
ดั่งนอนมาค่อนคืน
ให้ตื่นมาเห็นดวงตาเธอ
: :
: หากฉันยังหลับ 
หรือโลกฉันกลับกลายใจเพ้อ
ฟั่นเฟือนเลือนลืมเธอ
โลกฉันคงงามเสมอหากเธอคอย
:  :
...โลกฉันงามเสมอ..เธอยังคอย...โลกฉันงามเสมอ..เธอยังคอย
.... ... .. .. . .
t a w e e e e p

SHARE
Written in this book
..: :....ร ะ ห ว่ า ง ท า ง เ ดิ น....: :..
: :..บ ท ก วี..: :

Comments