ภาพเดิมๆ
หันไปทางไหน หรือมองไปทางอื่น
ตอนนี้ก็ยังคงเห็นภาพเดิมๆซ้ำๆ
อยู่อย่างนั้น มันล่องลอยเข้ามาให้เห็น แว๊บๆ อยู่ในหัว
ในภาพเหล่านั้นยังคงมีความหมายดีๆซ่อนไว้อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นภาพที่เจือจางเทาๆ แต่ก็ยังคงมีความคงทนในเรื่องความหมายที่กำลังสื่อสารออกมาไปยังถึงคนเห็นเหล่านั้น

และยังคงวิ่งวนเข้ามาในใจได้เสมอในเวลาที่เรียกหาหรือต้องการ

สุดแล้วจะเห็นจะมอง
สุดแล้วแต่จะเข้าใจ
สุดแล้วแต่จะตีความ
สุดแล้วแต่จะเลือก

- บางภาพถ่ายยังคงชัดเจนในใจเสมอ

- บางภาพอยากจะลบเลือนถึงมากเพียงไหน ก็ไม่อาจลบทิ้งมันไปจากใจได้เลย

- บางภาพได้แต่เก็บและจำเอาไว้อย่างเงียบๆได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


บางภาพที่ดูเบลอๆอาจดูไม่ชัดเจนในการมองเห็นของคุณ แต่อาจจะชัดเจนในความรู้สึกที่ภาพเหล่านั้นกำลังบอกเล่าให้คุณได้รับฟังอยู่ก็เป็นได้


ภาพเดิมๆที่ไม่เคยเจือจางไป

SHARE
Writer
Kindness
ครูที่ปรึกษา
จงทำต่อไป

Comments