On This Day
ทุกๆนาที ที่เคยมีกันมันย้อนคืนกลับมา
ถ้าฉันได้อยู่ข้างเธอ
.
.
กลับมาอีกแล้ว (ภาพในวันวาน)
กลับมาอีกแล้ว (ที่เดิมของเรา)

(Timehop - เอิ๊ต ภัทรวี)

ถ้าเราได้พบกันอีกครั้ง
คุณจะเป็นคนใหม่
ในแบบที่ฉันไม่เคยรู้จัก
ฉันเองก็เช่นกัน

หลังจากเปิด On this Day ใน Facebook จบเพลงนี้ก็วิ่งเข้ามาในหัวทันที ,

คุณอาจลืมไปแล้วว่าวันนี้คือวันแรกที่คุณพบฉัน

วันนั้นเองที่จุดตัดของเราทั้งคู่เกิดขึ้น
เป็นความทรงจำของวันนี้

ณ ตอนนี้ เราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแล้ว
แต่เป็นฉันเองที่ยอมอนุญาตให้คุณเข้ามา
ในความคิด

คำพูด น้ำเสียง และกลิ่นเฉพาะของคุณ
ยังวนเวียน-อบอวนอยู่รอบๆ ตัวฉัน 
ถึงแม้ว่าจะจางและบางเต็มที

แต่สำหรับฉัน คุณในตอนนั้นยังเป็นคนเดิม
แบบที่จะอยู่ในความทรงจำของฉันต่อไป
แม้วันนี้เราได้เดินออกมาจากชีวิตประจำวันของกันแล้วก็ตาม
SHARE

Comments