ก่อนฤดูหนาว
เราไม่แน่ใจ
ว่าเราจะสามารถรักใครได้อีกครั้ง
ถ้าพูดกันตรงตรง
เราก็คงไม่รู้
ว่าเราได้ลืมเขาไปแล้วหรือเปล่า
เราลืมแม้กระทั่งความรู้สึกก่อนนั้น
ก่อนที่เราอยากจะสัมผัส
ก่อนที่เราจะอยากรัก
ก่อนที่หัวใจตะโกนเรียกร้อง
ตอนนี้ทุกอย่างมันนหายไป

เราไม่รู้ด้วยซ้ำ
ถ้าหากเรารักกัน
หัวใจของเราจะร้องเรียกชื่อเธอมั้ย
ถ้าวันหนึ่งเธอที่หายไป
เราไม่รู้ด้วยซ้ำ
เราจะรู้สึกเศร้าใจบ้างหรือเปล่า
ถ้าหากวันหนึ่งที่เราหนาว
เราจะอยาก "กอดเธอ" หรือ "ห่มผ้า"


SHARE
Writer
BuildM
Lost boy.
A lot of love

Comments