Overdose
ชอบข้อตกลงลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบหมอกับคนป่วย
ต่างฝ่ายต่างเล่นบทบาทนี้สลับกันอยู่เสมอ โดยไม่จำกัดวัน จำกัดเวลา
แต่ไม่ผูกขาดนิรันดร์ซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์ไม่ต้องการที่มาพบเจอกันทุกวันโดยไม่เป็น
เฉพาะช่วงเวลาอ่อนล้าจากชีวิตประจำวันหรือเจ็บป่วยด้านอารมณ์เท่านั้น
เราถึงจะให้รักษาและใช้เวลาร่วมกัน

ระหว่างนั้น เราควรต่างคนแยกย้ายไปใช้ชีวิตที่ต้องการ ทำสิ่งที่ตนชอบ ความสัมพันธ์ในรูปแบบของมนุษย์ผู้เสพติดความสัมพันธ์อันฉาบฉวย ตกหลุมรักในรูปแบบลักษณะชั่วคราว เน้นผลลัพธ์ที่ออกฤทธิ์ได้ไวเยี่ยวยาและบำบัดบาดแผลอันอ่อนล้าได้ฉับพลัน สำหรับมนุษย์ผู้ไม่เพียงพอลุ่มหลงจนเสพหนักจนทำให้ตนเกิดอาการ Overdose เฉกเช่นยาเสพติดที่เกินขนาด

ความต้องการที่ปริมาณมากนั้นอาจสวนทางระหว่างผู้ให้และผู้รับ เมื่อความสัมพันธ์ที่นอกเหนือ
ข้อตกลงนั้นล้วนแต่จะเป็นชนวนให้ ความสัมพันธ์เกิดการกัดกร่อนและร่องรอยฟกช้ำทางความรู้สึก
ผู้เสพติดความสัมพันธ์แบบนี้ควรมีกฎเหล็กในใจที่ไม่ควรละเมิดความต้องการของตนเอง ความอ่อนล้าที่ควรระมัดระวังการรับสาร อาจทำให้เราเกิดอาการอยากยาเกินกว่าจะควบคุมตน อาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไป ต้องการจนกระทั้งผู้ให้สารนั้นไม่เพียงพอแต่การให้มัน.
SHARE

Comments