Hero - Mariah Carey (ฤ คนเก่งของฉันจะลืมตื่น)
               ย้อนไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว  555+  สิบปีผ่านมาแล้วจริงๆ  สิบปีที่แล้วในวัยที่ฉันเต็มไปด้วยความฝันและความหวังอันเรืองรอง  บทเพลงๆหนึ่งดังก้องอยู่ในใจฉันเสมอ  บทเพลงนี้เหมือนเป็นเชื้อเพลิงเติมพลังฝันให้ฉันอยู่ไม่เสื่อมคลาย  คราใดที่ท้อแท้ ... ฉันมักจะฮัมเพลงนี้ เพื่อเตือนตัวเองอยู่เสมอ  เตือนตัวเองว่า  ทำได้สิ  ฉันทำได้  สักวันฝันจะเป็นจริง 
(ขอแปลคำว่า hero ว่า "คนเก่ง" นะคะ)

Hero - Mariah Carey


There's a he-ro.                                     มีคนเก่งอยู่คนนึงนะ                                  
If you look inside your heart.                   ถ้าเธอลองมองให้ลึกลงไปในหัวใจ
You don't have to be afraid                     ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งใด
of what you are.                                    ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ตัวเองเป็น
There's an an-swer.                               มันมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้ว
If you reach into your soul.                      ถ้าเธอสำรวจลึกให้ถึงจิตใจตัวเอง
And the sorrow that you know.                และความเจ็บปวดที่เธอเผชิญ
Will melt a-way..                                    จะมลายหายไป
And then a he-ro comes along                และทันใด ... คนเก่งคนนั้นจะก้าวออกมา
with the strengh to car-ry on.                  มาพร้อมกับมอบความแข็งแกร่งให้เธอ
And you cast your fears aside.                 และเธอจะขับไล่ความกลัวนาๆออกไป
And you know you can survive.               และเธอจะรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้
So when you feel like hope                     ดังนั้น  เมื่อใดที่เธอรู้สึกว่าความหวังจะ...
is gone.                                               มลายหาย
Look inside you and be strong.               จงมองเข้ามาในใจเธอ  และจงเข้มแข็ง
And you'll finally see the truth.                 และเธอจะพบความจริงที่ว่า
That a he-ro lies in you.                          คนเก่งคนนั้นอยู่ในตัวเธอ
It's a long road.                                     ถนนสายนี้ยังอีกยาวไกล
When you face the world alone.              เมื่อเธอเผชิญโลกเพียงลำพัง
No one rea-ches out a hand                   เมื่อไม่มีใครยืนมือเข้ามา
for you to hold.                                     ให้เธอยึดเหนี่ยว
You can find love.                                  ตัวเธอนั่นแหละจะพบความรัก
If you search with-in your-self.                ถ้าเธอค้นหารักในตัวของเธอเอง
And the emp-ti-ness you felt.                  และความอ้างว้างนั้นที่เธอกำลังเผชิญ
Will dis-ap-pear.                                    จะมลายหายไป
And then a he-ro comes a-long              แล้วทันใด... คนเก่งคนนั้นจะก้าวออกมา
with the strengh to car-ry on.                 มาพร้อมกับมอบความแข็งแกร่งให้เธอ
And you cast your fears a-side.               และเธอจะขับไล่ความกลัวนาๆออกไป
And you know you can sur-vive.             และเธอจะรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้
So when you feel like hope                     ดังนั้น เมื่อใดที่เธอรู้สึกว่าความหวังจะ...
is gone.                                               มลายหาย
Look in-side you and be strong.              จงมองเข้ามาในใจเธอ และจงเข้มแข็ง
And you'll finally see the truth.                และเธอจะพบความจริงที่ว่า
That a he-ro lies in you.                         คนเก่งคนนั้นอยู่ในตัวเธอ
Lord knows.                                         พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดี
Dreams are hard to fol-low                    ความฝันนั้นยากที่จะไขว่คว้า
but don't let any-one.                            แต่อย่าได้ปล่อยให้ใครก็ตาม
Tear them a-way.                                 มาพรากมันไปจากเธอ
Hold on.                                              จงตั้งใจมั่นไว้

There will be to-mor-row, in time           เมื่อเวลานั้นมาถึง  ความหวังจะยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
You'll find the way.                               และเธอจะพบหนทาง
And then a he-ro comes a-long             แล้วทันใด... คนเก่งคนนั้นจะก้าวออกมา
with the strengh to car-ry on.                มาพร้อมกับมอบความแข็งแกร่งให้เธอ
And you cast your fears a-side.              และเธอจะขับไล่ความกลัวนาๆออกไป
And you know you can sur-vive.            และเธอจะรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้
So when you feel like hope                   ดังนั้น เมื่อใดที่เธอรู้สึกว่าความหวังจะ...
is gone.                                              มลายหาย
Look in-side you and be strong.            จงมองเข้ามาในใจเธอ และจงเข้มแข็ง
And you'll finally see the truth.               และเธอจะพบความจริงที่ว่า
That a he-ro lies in you.                        คนเก่งคนนั้นอยู่ในตัวเธอ
That a he-ro lies in you.                        คนเก่งคนนั้นอยู่ในตัวเธอ
That a he-ro lies in you.                        คนเก่งคนนั้นอยู่ในตัวเธอ

               น่าแปลกเหลือเกินที่ทุกวันนี้ฉันไม่ค่อยได้ฮัมเพลงนี้อีกต่อไปแล้ว  ทุกวันนี้ฉันไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งที่ฉันเคยฝันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่ควรเป็นในความเป็นจริง  ความรู้สึกในตอนนี้มันช่างแตกต่างกับสมัยก่อนเหลือเกิน  สมัยก่อนที่รู้สึกเสมอว่าเราสามารถทำอะไรๆก็ได้  เราสามารถเป็นอะไรๆก็ได้  ...  ทำไมนะ  ทำไม  กาลเวลาถึงพรากเอาสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้  หากเพลงนี้ยังคงเป็นจริง  ...  สงสัยว่า  คนเก่งคนนั้น  คงหลับใหลจนลืมตื่นอยู่ภายในก้นบึ้งของหัวใจชาๆของฉันเสียละกระมัง
SHARE
Writer
DearDream
Waiting Lover
ฉันอยู่ตรงนี้...ที่นี้...เวลานี้...กับทุกสรรพสิ่ง

Comments