สิ่งที่เราไม่เข้าใจในวัยเด็ก
  
     ตอนเด็กยังไม่เข้าใจคำว่า"อดทน" จนโตมาจึงรู้ว่ายิ่งเรามีความ"อดทอน" เราจะเป็นคนใจเย็นขึ้น 
      ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า"ขยัน" จนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรามี"ความขยัน"มากเราก็เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น
       ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "ประหยัด" จนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรา"ประหยัด"เราก็เหลือใช้ไปตลอด
       ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "ซื่อสัตย์" จนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรา"ซื่อสัตย์" เราก็เป็นผู้ที่ได้รับการนับถือ
       ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "วินัย"  จนตอนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรามี"วินัย"จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข       
        ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "สุภาพ" จนตอนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรามีความ"สุภาพ" ทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนกับเรา    
        ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "น้ำใจ" จนตอนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรามี"น้ำใจ"ทำให้เราลดความใจแคบของตัวเอง
         ตอนเด็กยังไม่รู้จักคำว่า "เสียสละ" จนตอนโตมาจึงรู้ว่าถ้าเรา"เสียสละ"ทำให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

    เมื่อตอนเป็นเด็กยังไม่เข้าใจจนตอนโตได้เข้าใจอะไรมากขึ้น ประสบการณ์เป็นตัวช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจ และยังมีอีกมากที่เรายังไม่รู้จนถึงวันที่สิ้นลมหายใจ

    "พอโตมาพึ่งรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจตอนเด็กนั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ บางที่อาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเข้าใจมัน"
bluesea.sk 

SHARE
Writer
BlueSea
นักเดินทาง
การเดินทางอันแสนยาวไกลต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอ

Comments