กำแพง
กำแพงรอบตัวฉัน
มีแสงลอดเข้ามา
แสงสว่างของความหวัง

ฉันรวบรวมกำลัง
พังกำแพงออกไป
เพียงเพื่อที่จะพบว่า

แสงสว่างที่ฉันนั้น
เป็นแค่สิ่งลวงล่อ
ที่หายไปในพริบตา

ฉันกลับมาที่เดิม
ไม่มีแล้วซึ่งกำแพง
หนาวเหน็บและเดียวดาย

ฉันที่แค่สองทางเลือก
ที่จะตายด้วยลมหนาว
จากไปอย่างเปล่าเปลือย

หรือฉันจะสร้างกำแพงอีกครั้ง
หนาจนไม่มีอะไรเข้ามาได้
และไม่อะไรที่ก็ออกไปได้อีก

แม้กระทั่งข่าวของความตาย
SHARE

Comments