ขอ"บอก"อีกครั้งนะ
"คิดถึงว่ะ"


คำที่อยากบอกออกไป
แต่เพราะไม่รู้จะบอกในสถานะไหนที่จะเหมาะ 
ก็ตอนนี้เราเป็นแค่'คนรู้จัก'กัน


เราเริ่มมีระยะห่างจนเหมือนกลับไปยืนกันจุดเดิม
จุดเดิมที่ตอนนี้มันแตกต่างออกไป

จุดเริ่มต้นของความรู้สึก'ที่ควรว่างเปล่า'
มันกลับถูกเติมเต็มด้วยความคิดถึง

 ความรู้สึกนี้โคตรมีพลังเลย
มันทำให้สับสนภายในตัวของเราเอง
เราควรทำยังไงให้ความสับสนนี้หายออกไป


"คิดถึงว่ะ" 

เรารู้...
ตอนนี้แกก็กำลังคิดถึงอยู่
คนๆนั้น...ที่ไม่ใช่เราแล้ว

แต่ขอให้“คนรู้จักคน”นี้ได้บอกแกอีกครั้งนะ

SHARE
Written in this book
T(W)ODAY
Writer
TODaY_me
Misser
Everything is my life.

Comments