วันที่ - | 6 | 7 | 60 | - ณ สถานีรถไฟ
ผมนั่งอยู่บนรถไฟโบกี้ที่หนึ่ง ณ สถานีปลายทาง สู่ สถานีบ้าน
มีผู้คนมากมาย ขึ้น และ ลง ตามสถานีต่างๆ ระหว่างทาง
ม า เ ป็ น คู่ ..
ไ ป ค น เ ดี ย ว. 
หลากหลายรูปแบบการมาถึงของ ชีวิต 
       ความรู้สึกมากมายมาถึงและการจากไป
ตอนนี้ถึงสถานีที่ผมต้องลงบ้างแล้ว        
       การเข้ามาและผ่านไปของอีกชีวิตมาถึง
แล้วการเดินเดินทางก็สิ้นสุด ;
SHARE
Written in this book
บันทึกไร้แก่นสาร
เรื่องสั้นๆที่ ไม่มีแก่นสารใดๆแต่ก็มีความหมายลึกๆ
Writer
Avril-Erewhon
เด็กช่าง | ฝัน |
ฉ. กังวาลวงษ์ ชาตะ | ๖ มิถุนายน ร.ศ.๒๒๐ มรณะ | เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

Comments

cestploy
3 years ago
ส่วนตัวชอบนั่งรถไฟ บางทีก็เจอคนแปลกๆระหว่างทาง บางทีก็เจอคนที่ไม่รู้จักแต่นั่งคุยกันข้ามจังหวัด ชอบอารมณ์ที่คนขึ้นมาขายของ รู้สึกว่ามันเรียลดี :)
Reply
Avril-Erewhon
2 years ago
เข้าใจความรู้สึกเลยครับนั่นทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตมาก