'เพราะต่างกัน จึงเข้าใจกัน
ใครว่าความต่างจะเข้ากันไมาได้ บางครั้งความต่างอาจจะทำให้เห็นมุมมองใหม่ที่สวยงามกว่าที่จะเป็น 
ความต่างมันจะทำให้เราเห็นอะไรที่เคยเห็นในมุมมองใหม่
ความต่างจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น

เหมือนกับคนสองคนที่ต่างกันมาก ๆ ถ้าหากต้องมาอยู่ด้วยกัน มีเรื่องมากมายที่เราต่างกัน 
เราเกิดในครอบครัวที่ต่างกัน เราเป็นพี่โต 
เธอเป็นเธอถูกสอนมาให้เข้าใจพี่ ๆ แต่เราถูกสอนมาให้ดูแลน้อง ๆ 
เธอเป็นคนที่เข้าใจและเห็นใจคนอื่น เราเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ 
ความต่างพวกนี้เป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ ที่ทำให้เราเข้าใจ
สิ่งที่เราเหมือนกันคือเราต้องการใครสักคนที่เขามาทำให้เราสมบูรณ์มากกว่าเดิม เพราะเราก็ต่างมีส่วนที่ขาดหาย


ขอบคุณนะ ที่เข้ามาเติมกันในส่วนที่หาย แล้วก็เข้ามาเพิ่มอะไรหลาย ๆ อย่างในชีวิต

pmqwy เขียนเอง  อ่านเอง :)
SHARE
Writer
pmqwy
ป้อนเอง!
pmqwy เขียนเอง อ่านเอง :)

Comments