แด่เรื่องวันนี้
ถ้าเอาตัวเราเป็นที่ตั้ง เราสามารถที่จะไม่ชอบใครบนโลกใบนี้ก็ได้
เพียงเพราะใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสิน

ทั้งที่เราเองรู้จักกันแค่ผิวเผิน เจอกันไม่กี่ครั้ง พูดคุยกันไม่กี่ประโยค
เราก็ไม่สามารถตัดสินเขาได้ "เขาไม่ดี ฉันไม่ชอบเขา"

เพราะเขาก็อาจจะไม่ได้อะไรกับเราเช่นกัน
บางทีเขาเองอาจจะไม่ชอบเราอยู่ก็ได้

ใครที่พบเจอ เป็นคนตัดสินเองดีกว่า
มันไม่ใช่เรื่องของเรา และมันไม่ใช่เรื่องของเรา

เราสามารถที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางบนโลกใบนี้
แต่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ประสบกับเราเท่านั้น

หรือง่ายๆ"ก็มันเปนเรื่องของฉัน ฉันตัดสินเองได้ ฉันคิดเองได้ "


แด่เรื่องวันนี้ ที่พบเจอ......

SHARE
Written in this book
emotion
Writer
SigNll
》 คนในเรื่องราว 《
} ♡ทุกๆความรู้สึก♡{

Comments