กลอนจากหนัง : Moonlight
ที่กลับกลาย แปรผัน แค่วันวัย

และเรือนร่าง เติบโตใหญ่ กร้าวแกร่งกร้าน

ฟันเลี่ยมทอง สร้อยคอ-รถ อันโอฬาร

มิอาจเลือน ลบล้าง เรื่องในใจบาดแผลที่เคยเจ็บยังรวดร้าวอยู่

ยังรับรู้ ค่ำคืนแห่ง ความรักใคร่

มันใกล้ชิด ตรึงติด ไม่หายไป

แม้ห่างไกล ทั้งพื้นที่ และเวลาชีวิตหมุน เวียนวนใน วงจรมืด

ยังหมกมุ่น กับซอกหลืบ ปรารถนา

อัตลักษณ์ ก่อนเก่า ยากร้างลา

ใต้จันทราผิวเปลี่ยนเป็น "สีน้ำเงิน"
SHARE
Written in this book
กลอนเชยๆ

Comments