ภาพแห่งความทรงจำ
      จากความรักความห่วงใย จากความคาดหวัง อยากครอบครอง เหลือเพียงความทรงจำและความหวังดี
       จากภาพผู้ชายอันเป็นที่รักยิ่งของเธอ ที่เธอเคยพลีกายถวายชีวีให้ ยอมแม้ทุกๆอย่างเพียงเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันกับเขา แม้ต้องถูกตราหน้าเป็นผู้หญิงหน้าด้าน แม้ว่าเธอต้องแลกด้วยชีวิตเธอก็ยอม ขอเพียงได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับคนทีีเธอรักแม้เวลาสั้นๆ แล้วเธอก็มีโอกาสนั้นเธอได้รับโอกาสนั้นและทุกครั้งที่เธอมีโอกาสมันก็มีีีภาพครอบครัวของผู้ชายที่เธอรักผุดขึ้นมาย้ำเตือนให้เธอตื่นจากความฝัน พร้อมกับมีคำถามขึ้นมาในใจว่าเธอกล้าที่จะทำลายครอบครัวของคนที่เธอรักได้จริงๆหรอ เธอแน่ใจหรือที่จะผิดศีลธรรม เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอกำลังทำอะไรลงไป จากนั้นเธอก็ได้แต่คิดทบทวนคิดวนเวียนเพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริงว่า คำว่ารักของเธอมันเป็นแบบไหน และเธอก็ได้คำตอบนั้น เธอยอมอีกครั้งยอมที่จะปล่อยผู้ชายที่เธอรักไปเพื่อให้เขาได้กลับไปทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี 
        ตอนนี้มันเหลือเพียงภาพความทรงจำของผู้ชายอาวุธโสคนนึง ที่เธอนั้นเคยคิดอยากใช้ชีวิตคู่ด้วย ตอนนี้เธอไม่มีเหลือแล้วซึ่งความต้องการที่ผ่านมา เธอเพียงแค่ความหวังดี เธอหวังว่าเขาคงสุขสบายดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง 

          จากวันนั้นจนวันนี้เธอยังใช้ชีวิตต่อไปตามวิถีของคนโสด ไม่รู้ว่าเธอไม่สามารถรักใครได้อีกหรือไม่มีใครที่ทำให้เธอรักได้อีกครั้ง ไม่ใช่เธอไม่เปิดใจแต่ทุกคนที่เข้ามาเพียงเพราะหวังฟัน
SHARE
Writer
meawlovebj
รักคือการเสียสละ
ผู้หญิงช่างฝัน

Comments