รูปคู่ครั้งแรก
มาถ่ายรูปด้วยกันนะวันนี้เป็นวันปัจฉิมของคุณ เราสองคนเลยได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กัน แต่เราไม่มีของขวัญให้คุณหรอกนะ เพราะคุณก็ไม่มีให้เราเหมือนกัน :-( ทีใครทีมันนะคุณ เขินนิดหน่อยนะที่ได้ถ่ายรูปคู่กัน ขอให้คุณดีกับใจเราตลอด ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกันเลยซักประโยคเดียว แต่เราก็รู้สึกหน้าแดงได้ไม่น้อยเลยนะ ขอให้คุณเติบโต 

    Monday,
February 27 

with you 


SHARE
Written in this book
Spacial one
The tattoo on your shoulder
Writer
Cigarette
Writer
คุณของเรามีหลายคน

Comments