หรือว่าเราจะมาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับ
ทำไมเราถึงโหยหาอดีตนัก ทำไมเราถึงคิดว่ามันดีจนอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิม
ชีวิตตอนนี้มันไม่ดีหรืออย่างไร หรือเราเพียงแต่เสียดายกับบางอย่างที่เราได้ละทิ้งไป

จนถึงจุดหนึ่ง เราถึงรู้ว่าเราไม่อาจได้ชีวิตเก่าคืนมา 
เพราะว่าเราเดินทางมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับไป
เราเลือกเส้นทางของเรา เราละทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างไป ในวันนั้นเราอาจมีเหตุผล
แต่วันนี้เรากลับเสียดาย 

ทำไมเราถึงเลิกทำในสิ่งที่เรารัก ทำไมเราถึงเลิกทำในสิ่งที่เราเชื่อ
ทำไม ทำไม ทำไม...
มานั่งถามตอนนี้ ก็อาจไม่พบคำตอบอีกแล้ว 
สิ่งเดียวที่รู้คือ เราเลือกสิ่งที่เราเลือกก็เพราะตัวเราในตอนนั้นเป็นคนตัดสินใจเลือกเอง

ตอนนี้เราอาจมาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับไปแก้ไขการตัดสินใจของตัวเอง
ตอนนี้มันอาจสายไปแล้วที่จะกลับไปเป็นแบบเดิม 

ทำไมนะ...ทำไมเราถึงไม่เริ่มใหม่เสียเลย 
และถามตัวเองคนปัจจุบันคนนี้ว่าต่อจากนี้เราอยากทำอะไร
แทนที่จะพยายามกลับไปเป็นคนเดิมที่เป็นไม่ได้ 

เรามาสร้างตัวเราคนใหม่ดีกว่าไหมนะ 
เรามาเริ่มถามตัวเองใหม่ดีกว่า แทนที่จะถามว่าทำไมถึงกลับไปเป็นตัวเองคนเดิมไม่ได้
ตอนนี้เราอาจเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็น ทำไมเราถึงต้องยึดติดว่าต้องเป็นแบบเดิมเท่านั้น

เราลองมาถามตัวเองใหม่อีกครั้งดีไหมว่า ตอนนี้เราคนนี้อยากเป็นอะไร 
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
SHARE
Writer
Pachara_Y
Translator
I came from the past.

Comments

transai
2 years ago
😃
Reply