ความสัมพันธ์ที่ยืนยาว = ความรัก + ความเข้าใจ
ความสนิทสนมระหว่างเรากับใครบางคนหรือหลายคน
ไม่ได้ใช้แค่ "ความรัก" หรอกนะ
สิ่งที่จะช่วยทำให้สายสัมพันธ์ยืนยาว
ต้องอาศัย "ความเข้าใจ" ด้วย

"ความรัก" จะทำให้เราอยากเริ่มต้นบางความสัมพันธ์กับบางคน
ในขณะที่ "ความเข้าใจ" จะทำให้เราไม่อยากจบบางความสัมพันธ์กับบางคนคนนั้น

เราเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของเรา โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปาก
แต่หากความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยมีอีกคนหรือหลายคนมาเกี่ยวพันด้วย
คน...ที่เขาไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของเรา
วิธีสร้างความเข้าใจคือ "การพูด/บอก"

การพยายามสร้างความเข้าใจ
จึงคือการประคับประคองความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งต้องอาศัยการขยับปากบอก (หรือขยับมือเขียน/พิมพ์บอก)

ยกเว้นแต่ว่า 
เราไม่ได้ต้องการให้อีกฝ่ายเข้าใจ
แล้วปล่อยให้ความสัมพันธ์มันขาดไปเอง.
SHARE

Comments