บทสุดท้าย ... The End
     ไม่ว่าจะเรื่องไหนๆ หรือเรื่องใดๆ มีจุดเริ่มต้น. และมีจุดจบเสมอ และความรักก็เช่นกัน 💔💔💔. ... 
     ผมเคยมองในหลายมุมมองของความรักให้สวยงามเสมอ. แต่ถึงผมจะพยายามมองให้สวยงามมากเท่าไหร่ "ความรัก" กลับทำให้ผมเจอแต่ทางลบ. และครั้งนี้ "ความรัก" ที่ผมได้ตัดสินใจและมอบให้คนคนหนึ่งไปคงเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะมอง "ความรัก" ให้เป็นสิ่งสวยงาม และคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะขออ่อนไหว และศรัทธา ในความรัก ..... เพราะเมื่อบทสุดท้ายของความรักของผมมันคือการจากลา ผมขอกลับไปเป็นคนที่เย็นชา อย่างที่เคยเป็น. มันคงทำให้ผมมีค่าและเดินหน้าต่อไปได้ .... 

ขอบคุณ "ความรัก" ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน. ที่สอนและให้บทเรียนตั้งแต่เริ่มต้นบทแรกจนถึง บทเรียนบทสุดท้าย ของความรัก.  .... ขอบคุณครับ. 


Good bye 👋🏻 

The little 
SHARE

Comments