ตัวอักษรผ่านแป้นพิมพ์
คุณเคยทะเลาะกับคนโดยผ่านแป้นพิมพ์ไหม?

สำหรับคนหลายคนก็คงต้องตอบว่าเคยกันทั้งนั้น เพราะเดี๋ยวนี้โลกเข้าสู่ยุคที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แทนตัวเรา เราจะพิมพ์ตัวอักษรมากกว่าการเปล่งเสียงพูดออกไป บางครั้งการที่เราตั้งใจพิมพ์ประโยคนั้น เราอาจจะพูดด้วยน้ำเสียงนึง แต่พอผู้อ่านประโยคนั้น เขาอาจจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อออกไปผิด อาจจะนำไปสู่การเข้าใจผิด หรือการทะเลาะกัน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการเปล่งเสียงออกไป มากกว่าการบอกผ่านแป้งพิมพ์ตัวอักษร เพื่อที่ผู้รับฟังจะได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการที่จะสื่อความหมายถึง 
เพราะบางครั้งความรู้สึกมันอาจจะบอกผ่านเพียงแค่ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ไม่ได้                              @coconut_tofu
                                   
SHARE
Writer
Nelynn
Medical Student,Daughter
ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร 🖋

Comments