ท้องฟ้ากับอาทิตย์
คนชอบถ่ายรูปทัองฟ้า ถ่ายทุกประเภท มีเมฆ ไม่มีเมฆ มีพระอาทิตย์ขึ้น และตก มีสีฟ้าและสีอื่นๆ แม้กระทั่งเมฆฝนทะมึนดำก็มีคนถ่ายรูปสวยประหนึ่งงานศิลปะมากมาย

ส่วนพระอาทิตย์มักจะถูกถ่ายตอนขึ้น และตก ตอนเป็นสีส้มสวย สาดมาชั่วระยะสั้น บางคนเฝ้ารอ บางคนดื่มด่ำเข้าขั้นตื้นตัน บางคนเก็บภาพกันมาสวยยังกับสวรรค์ 

ลึกๆคนเราชอบการเปลี่ยนแปลง เหมือนสังเกตเมฆ ชอบท้องฟ้าแบบต่างๆ 
และ
ลึกๆคนเราเชื่อโอกาสใหม่ๆและเห็นความสวยงามของการจากไป เหมือนตอนพระอาทิตย์ขึ้นและตก 

การเปลี่ยนแปลง การเริ่มอะไรใหม่ๆ การจบอะไรไปอย่างสวยงามเห็นได้จากธรรมชาติง่ายๆ 

มองสิ่งรอบตัวดีๆ มีอะไรให้เรียนรู้ตนเองตลอดเวลา 
ธรรมะชาติ ดียังงี้นี่เอง 
SHARE

Comments