อนาคตเฮือนเจียงใหม่
ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้วิเคราะห์จะมองอนาคตแค่ในส่วนของเรือนพักอาศัยขนาดกลางที่จะใช้ในการปลูกสร้างในบ้านจัดสรร สำหรับคนชั้นกลาง เพราะเป็นบ้านที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคต โดยมีดังนี้

สืบเนื่องจากความเจริญในยุคโลกาภิวัฒน์และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้การเลือกปลูกเรือนของคนเชียงใหม่มีความคิดไปในการปลูกแบบบ้านจัดสรร ซึ่งหลักคิดสำคัญได้กล่าวไปแล้ว โดยเชื่อว่าในอนาคตของเฮือนเจียงใหม่ที่จะนำเสนอ จะมีดังนี้

ตัวเรือนจะมี 2 ชั้นโดยชั้นล่างเป็นใต้ถุนเอนกประสงค์ซึ่งแบ่งส่วนเหมือนกับแบบบ้านตะวันตก โดยแบ่งส่วนหนึ่งเป็นช่องจอดรถ และที่เหลือเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย แต่จะมีความพิเศษกว่าบ้านมีใต้ถุนธรรมดาตรงที่ผนังบ้านสามารถเปิด-ปิดได้ ทั้งนี้เชื่อว่าในอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความเจริญมากขึ้นซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดผนังห้องเป็นห้องต่างๆ ได้

ตัวบ้านจะมีบันได 2 ทางคือบันไดหน้าบ้านและมีเฉลียงใหญ่ที่เป็นชานบ้าน เหมือนกับเรือนกาแล และห้องต่างๆจะมีการแบ่งส่วนเหมือนกับเรือนกาแลคือ จะมีผนังแค่ห้องนอน ห้องน้ำ มีห้องครัวตรงหลังบ้านชั้นสอง และมีบันไดหลังด้วย ซึ่งผู้วิเคราะห์มองว่าเหตุผลคือ การเบื่อกับกรอบการสร้างบ้านที่เป็นแนวตะวันตกและกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาจะเพิ่มมากขึ้น เพราะเชื่อว่าในอนาคต ประเทศสหรัฐอเมริกามหาอำนาจและต้นตอกระแสโลกาภิวัตน์ จะประสบปัญหาถึงขั้นที่ทำให้คนเอเชียและคนชาติอื่นๆ เริ่มเสื่อมความนิยม และทำให้หันมาพึ่งประเทศในเอเชียหรือประเทศอื่นๆมากขึ้น ส่วนตัวหลังคาจะทำเหมือนกับเรือนกาแล มีแกะสลักไม้ไขว้ตรงจั่วหลังคา สรุปภาพรวมของบ้านหลังนี้คือใช้ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยล้านนาประยุกต์ วัสดุที่ใช้ยังคงเป็นวัสดุสำเร็จรูปจากแบบตะวันตกแต่จะมีการนำใช้ไม้สำเร็จรูปเพื่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ตัวบันไดทั้งหน้าและบันไดหลังยังสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ และทิศทางก็จะเป็นไปตามหลักของความเชื่อล้านนา เพราะว่าจากที่กล่าวว่ากระแสอนุรักษ์วัฒนธรรมของเชียงใหม่จะมีมากขึ้น และทำให้คนเชียงใหม่เริ่มกลับมาสนใจในความเชื่อและภูมิปัญญาเดิมมากขึ้น

ในส่วนของการเตรียมการปลูกบ้านนั้น มองว่าจะยังคงเป็นระบบบริษัทออกแบบและผู้รับเหมาเหมือนกับในปัจจุบัน เพราะธุรกิจเหล่านี้มันอยู่มานานจนยากที่จะกลับไปปลูกเรือนเหมือนสมัยหลายร้อยปีก่อนที่ไม่มีการกำหนดที่ดินชัดเจน ประชากรมีจำนวนน้อย ทรัพยากรป่าไม้ยังสมบูรณ์ แต่จะยังมีการประกอบพิธีหลายๆ อย่างและมีการหาฤกษ์ยามดีในการประกอบพิธีกรรมเหมือนในอดีตและในปัจจุบันอยู่ ยังมีการทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ การยกเสามงคล การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และการทำพิธีสืบชะตา ฯลฯ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเยาวชนเชียงใหม่จะขาดสำนึกในส่วนตรงนี้แต่เชื่อว่าประเพณีที่ทำมาแต่เก่าก่อนจะยังไม่เลือนหายไปในเวลาอันรวดเร็วนัก ส่วนเหตุผลที่รูปแบบเรือนกาแลมีความน่าสนใจในการปลูกเรือนในอนาคตมากเพราะมองว่า เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงคู่กับเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่หายาก

(ส่วนหนึ่งจากรายงานตอนผู้เขียนอยู่ ม.3) 
SHARE
Written in this book
มีความเรียง
เรียงความคิด ร้อยคำนึง หลากกาล หลายเทศะ
Writer
Moreyearold
Normal person
แก่ขวบ...คนธรรมดาที่ชอบเสพความคิดผ่านตัวอักษร และขีดเขียนบ้าง นาน นาน ที

Comments