ฉันเชื่อว่าพระเจ้าส่งเธอมาเป็นเพื่อนใจ
ครบขวบปีของความสัมพันธ์
จากคนเริ่มรู้จักพัฒนาเป็นคนรู้ใจ
ถามว่า ณ วันนี้เรารู้จักกันดีหรือยัง
คำตอบคือไม่

ฉันเชื่อว่าเรายังสามารถรู้จักกันได้มากกว่านี้
ถ้าเธอและฉันยังเปิดใจให้กัน
ยังสนุกกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ถ้าฉันและเธอยังไม่เบื่อที่จะร่วมเคียงกันไป
ความหวังที่มีเอนเอียงไปทางความมั่นใจ
ว่า "เรา" จะยังมีอยู่ในอนาคตของขวบที่สอง

ฉันคิดว่าสิ่งที่เด่นชัดระหว่างเราในปีแรกนี้คือความเป็นเพื่อน
แต่เป็นเพื่อนที่มุ่งเรียนรู้กันและกันอย่างจริงจัง
เป็นเพื่อนที่ชวนไปไหนก็ไป ชวนกินอะไรก็กิน อยากพูดอะไรก็พูด
เธอเป็นคนที่ฉันอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเหมือนได้อยู่กับตัวเอง
ศักยภาพ ความฝัน อุดมการณ์ 
สิ่งเหล่านี้ในตัวฉันมันเด่นชัดเมื่อมีเธอ
ถ้าจะต้องขอบคุณใครสักคนที่ทำให้ฉันผ่านช่วงเวลาดีๆมา 1 ปีเต็ม
ฉันขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า

* เพราะฉันเชื่อว่าพระเจ้าส่งเธอมาเป็นเพื่อนใจ 
SHARE

Comments