ทางตรง...ทางอ้อม...สู่ทางสายกลาง
หากจะเปรียบเทียบ การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา เป็น การแข่งม้า การออกบวชและวัดก็คงเปรียบเป็นลู่ทางเส้นตรง ที่จะพาม้าไปสู่เส้นชัยได้ง่ายและสะดวก ส่วนคนที่ไม่ออกบวก คือเป็นคฤหัสถ์และบ้าน ก็คงเปรียบเป็นลู่ทางโค้ง ที่อาจต้องระวัดระวังในการเข้าโค้ง ทำให้เสียเวลากว่าลู่ทาวตรง #แต่ เส้นทางเพียงอย่างเดียวอาจไม่วามารถตัดสินได้ว่า ม้าแข่งจะเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรก หากผู้ที่ออกบวชแต่เพียงกาย แต่จิตใจไม่ปฏิบัติธรรม ก็อาจไม่สู้คฤหัสถ์ที่ไม่บวช แต่ตั้งใจปฎิบัติธรรมได้ #เขียนโครงคร่าวๆไว้ก่อน เดี๋ยวจะกลับมาเขียนให้ถูกต้องและดีกว่าเดิมนะครับ
SHARE
Writer
AkkhapholNack
Invester AmwayABO
Plongza...Phuagaun

Comments