ระยะห่างที่พอดี
คำว่า ' ระยะห่างที่พอดี ' ของใครหลายๆคนมันไม่เท่ากัน เราอาจรู้สึกว่านี่แหละคือระยะห่างที่พอดีสำหรับเรา แต่มันไม่ใช่ระยะห่างที่พอดีสำหรับเขา มันอาจจะมากหรือน้อยเกินไป บางครั้งเขาอาจล้ำเส้นหรือขอบเขตที่เรากำหนดไว้ จนทำให้เราเกิดความรู้สึกที่อึดอัด รู้สึกว่ามันมากไป เมื่อเราพยายามยิ่งถอยออกมา เขาก็ยิ่งล้ำเส้นเข้ามาเรื่อยๆ จนสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลย จะทำอะไรก็อึดอึดไปหมด จนนำไปสู่การเกิดปัญหาหรือการไม่เข้าใจกัน ไม่มีระยะห่างที่พอดีสำหรับคน2คน       ถ้าเขาทั้งสองมีระยะห่างระหว่างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
สำหรับเรา เราว่าคนเราควรจะมีระยะห่างที่พอดีกัน ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาบ้าง ไม่ล้ำเส้น อยู่ในขอบเขต และที่สำคัญที่สุด คือการเข้าใจกัน 
                                Coconut_tofu
SHARE
Writer
Coconut_tofu
Medical Student,Daughter
มนุษย์ที่มีแต่เรื่องราวสีเทา 👤 ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร 🖋

Comments