นโยบายมิเป็นไร
(ภุชงคประยาตฉันท์) 


๏ แถลงการณ์แนะแนวทาง ขจัดถางทุปัญหา 
นโยบายจะนำพา ประเทศชาติลุพ้นภัย

ประชาชนจะมีสุข เพราะสิ้นทุกข์สิแก้ไข

“นโยบายมิเป็นไร” สิจักช่วยประชาชน

๏ นโยบายจะยึดหลัก สมัครรักผลิหวังผล

เพราะร่วมใจสมานคน กมลมั่นมนัสเดียว

ประชาราษฎร์จะร่วมจิต จริตคิดและแลเหลียว

ผิปัญหาเกาะก่อเกี่ยว สมองคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิศึกษามิสบผล จะร่วมบ่น ฤ เหตุใด

ผิพาคิด “มิเป็นไร” สิปัญหาสลายพลัน

มิเขียนได้มิอ่านออก จะช้ำชอกบ่สุขสรรค์

“มิเป็นไร” สิตั้งมั่น ขจัดสิ้นระทมใจ

๏ จริตรัฐบาลชาติ ฤ ฉ้อราษฎร์ก็แก้ได้

ผละพาจิตสิคิดไป “มิเป็นไร” ผิเขาโกง

๏ แนะปัญหาระบบเส้น ทหารเน้นประกาศโพล่ง

“มิเป็นไร” จะจรรโลง และปัญหามลายที

ทหารกล่าวประกาศก้อง ผิเพื่อนผองและน้องพี่

เพราะอำนาจทหารมี จะนำบุตรประดับดาว

๏ อนึ่งเรื่องมิคาดเหตุ อุบัติเภทลุโฉ่ฉาว

เพราะผู้ผิดสิทรัพย์พราว ก็เป็นขาวผิจากดำ

๏ แนะผู้เสียมิควรครวญ เสนอทวนสิถ้อยคำ

“มิเป็นไร” แนะจงจำ ลำบากพ้นผละผ่อนคลาย

๏ สภาพเงินมิเท่าเทียม แนะจงเจียมมิเสียหาย

ก็ยึดถือนโยบาย “มิเป็นไร” จะรวยจน

สิรวยหรือก็รวยไป สิจนไซร้ ฤ ขัดสน

มิสนใจผิรวยจน เพราะจิตคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิเป็นหนี้ประชาชาติ ก็สามารถลุแก้ได้

ผิเป็นหนี้ “มิเป็นไร” ผะผ่อนใช้แหละคงทัน

๏ แนะห้ามเห็น ณ เป็นหนี้ จะบ่งชี้ลุอาสัญ

ทลายไทประเทศพลัน ก็เป็นทาสบ่รู้ตัว

มนัสคิด “มิเป็นไร” ผิสิ้นไทมิสิ้นหัว

กมลคิดมิสิ้นตัว สิส่งส่วยบ่ล่มจม

๏ ประโยชน์ผลสิมีมาก ผิลำบาก ฤ ขื่นขม

กมลสิ้นระทมตรม เพราะเพียงคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิผลเสียสิน้อยนิด ประชาคิดมิสงสัย

ก็ปัญหาละเลยไป และบ้านเมืองมิจำเริญ

๏ คณารัฐบาลนี้ แนะนำชี้สิสรรเสริญ

แนะแนวทางลุก้าวเดิน มิทำตามจะจองจำ

๏ ประกาศทั่ว ณ วันหนึ่ง แนะชนพึงมิควรขำ

ผิเข้าใจและจงทำ “นโยบายมิเป็นไร” ๚ะ๛  SHARE
Writer
Toodtoo
Satiric poet (นักเกรียนกลอน)
กวีนิพนธ์ บนความไม่สวยงาม พยายามเปลี่ยนมุมมองของบทกลอน

Comments

imonkey7
10 months ago
ดีงานครับ
Reply
Toodtoo
10 months ago
ปลื้มปิติมากครับ
Bewbundanjai
10 months ago
ดี๊ดีครับ^^
Reply
Toodtoo
10 months ago
อิ่มเอมใจครับ