นโยบายมิเป็นไร
(ภุชงคประยาตฉันท์) 


๏ แถลงการณ์แนะแนวทาง ขจัดถางทุปัญหา 
นโยบายจะนำพา ประเทศชาติลุพ้นภัย

ประชาชนจะมีสุข เพราะสิ้นทุกข์สิแก้ไข

“นโยบายมิเป็นไร” สิจักช่วยประชาชน

๏ นโยบายจะยึดหลัก สมัครรักผลิหวังผล

เพราะร่วมใจสมานคน กมลมั่นมนัสเดียว

ประชาราษฎร์จะร่วมจิต จริตคิดและแลเหลียว

ผิปัญหาเกาะก่อเกี่ยว สมองคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิศึกษามิสบผล จะร่วมบ่น ฤ เหตุใด

ผิพาคิด “มิเป็นไร” สิปัญหาสลายพลัน

มิเขียนได้มิอ่านออก จะช้ำชอกบ่สุขสรรค์

“มิเป็นไร” สิตั้งมั่น ขจัดสิ้นระทมใจ

๏ จริตรัฐบาลชาติ ฤ ฉ้อราษฎร์ก็แก้ได้

ผละพาจิตสิคิดไป “มิเป็นไร” ผิเขาโกง

๏ แนะปัญหาระบบเส้น ทหารเน้นประกาศโพล่ง

“มิเป็นไร” จะจรรโลง และปัญหามลายที

ทหารกล่าวประกาศก้อง ผิเพื่อนผองและน้องพี่

เพราะอำนาจทหารมี จะนำบุตรประดับดาว

๏ อนึ่งเรื่องมิคาดเหตุ อุบัติเภทลุโฉ่ฉาว

เพราะผู้ผิดสิทรัพย์พราว ก็เป็นขาวผิจากดำ

๏ แนะผู้เสียมิควรครวญ เสนอทวนสิถ้อยคำ

“มิเป็นไร” แนะจงจำ ลำบากพ้นผละผ่อนคลาย

๏ สภาพเงินมิเท่าเทียม แนะจงเจียมมิเสียหาย

ก็ยึดถือนโยบาย “มิเป็นไร” จะรวยจน

สิรวยหรือก็รวยไป สิจนไซร้ ฤ ขัดสน

มิสนใจผิรวยจน เพราะจิตคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิเป็นหนี้ประชาชาติ ก็สามารถลุแก้ได้

ผิเป็นหนี้ “มิเป็นไร” ผะผ่อนใช้แหละคงทัน

๏ แนะห้ามเห็น ณ เป็นหนี้ จะบ่งชี้ลุอาสัญ

ทลายไทประเทศพลัน ก็เป็นทาสบ่รู้ตัว

มนัสคิด “มิเป็นไร” ผิสิ้นไทมิสิ้นหัว

กมลคิดมิสิ้นตัว สิส่งส่วยบ่ล่มจม

๏ ประโยชน์ผลสิมีมาก ผิลำบาก ฤ ขื่นขม

กมลสิ้นระทมตรม เพราะเพียงคิด “มิเป็นไร”

๏ ผิผลเสียสิน้อยนิด ประชาคิดมิสงสัย

ก็ปัญหาละเลยไป และบ้านเมืองมิจำเริญ

๏ คณารัฐบาลนี้ แนะนำชี้สิสรรเสริญ

แนะแนวทางลุก้าวเดิน มิทำตามจะจองจำ

๏ ประกาศทั่ว ณ วันหนึ่ง แนะชนพึงมิควรขำ

ผิเข้าใจและจงทำ “นโยบายมิเป็นไร” ๚ะ๛  SHARE
Writer
Toodtoo
Satiric poet (นักเกรียนกลอน)
กวีนิพนธ์ บนความไม่สวยงาม พยายามเปลี่ยนมุมมองของบทกลอน

Comments

imonkey7
1 year ago
ดีงานครับ
Reply
Toodtoo
1 year ago
ปลื้มปิติมากครับ
Bewbundanjai
1 year ago
ดี๊ดีครับ^^
Reply
Toodtoo
1 year ago
อิ่มเอมใจครับ