เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ แม้แต่ใบไม้ปลิวไหว ก็สามารถทะเลาะกันได้
เมื่อความเชื่อใจ ตกหล่นไป


.. เราสงสัยถึงการดำเนินชีวิตอยู่ของมนุษย์ เราอยู่ในสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัย รวมตัวกันเป็นกลุ่มคน
แต่ก็ยังมีปัญหามากมาย ที่เกิดจากจุดของความแตกต่าง หรือจุดของความไม่เข้าใจกัน

กลุ่มเล็กที่สุดในความคิดเราคือ ครอบครัว แต่ก็ยังมีปัญหามากมายเกิดขึ้น ให้เห็นตามข่าวบ้าง รอบตัวบ้าง
เราจะสามารถอยู่กับความไม่เห็นตรงกัน และความขัดแย้งเหล่านั้นได้อย่างไร

บางครั้งเรานั่งคิดทบทวน สิ่งเหล่านั้น
แต่เมื่อเรามองในความเป็นจริงแล้ว ในทุกๆวัน ทุกๆคนเดินอยู่บนความขัดแย้งและความคิดต่างอยู่ตลอดเวลา
เพียงแต่บางครั้ง เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้น


กลุ่มคนที่เราอยู่ในทุกๆวัน เราเชื่อว่าหลายๆคน
ต้องมีคนสนิท เพื่อนสนิท เพื่อนเที่ยว เพื่อนเรียน เพื่อนทางความชอบ เพื่อนทางความคิด

จะอะไรก็แล้วแต่ทุกๆคน ล้วน มีความเชื่อใจในความสัมพันธ์ อยู่ภายในใจ
กล้าที่จะเป็นตัวเอง กล้าที่แสดงความเห็น กล้าที่จะแสดงออกอย่างจริงใจ

อย่าปฏิเสธเลย ว่าคุณไม่เคย ต้องแสดงออกที่ขัดแย้งกับความเป็นตัวเอง ต่อหน้าผู้คนที่เรารู้สึกแตกต่าง
การวางตัวที่ดี/ไม่ดี ในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างออกไป
เรามองว่า นี่แหละ คือการเป็นอยู่ในสังคมที่เป็นเรื่องจริงในชีวิต


การเชื่อใจและวางใจ คือความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์
ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม เรามองว่า เมื่อเรารู้สึกแตกต่างออกไปเมื่อไหร่
หมายถึงว่า ความแข็งแรงของความเชื่อใจเราเริ่มบอบบางมากขึ้นทุกที


เรามองเห็น ความหลากหลายในความสัมพันธ์ของผู้คนได้ในทุกๆที่
บ้างอยู่ในความเชื่อใจจอมปลอม บ้างอยู่ในเชื่อใจฝ่ายเดียว
บ้างอยู่ในความเชื่อใจเต็มร้อย


คำถามของเรา มีขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่า ความเชื่อใจของเราถูกทำลายลงไป
เราจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเชื่อใจกันได้นานแค่ไหนกัน ?

เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ แม้แต่ใบไม้ปลิวไหว ก็สามารถทะเลาะกันได้
สิ่งที่สามารถทำให้เรารู้สึกมากๆได้ นั่งคงหมายความว่าเราแคร์และให้ความสำคัญกับมันอยู่มาก

ผู้คนก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราถูกปฏิบัติ หรือมองแตกต่างจากเดิม
ความรู้สึกมันก็ย่อมแตกต่างออกไป

เราไม่สามารถย้อนความรู้สึกที่ดีไปแล้ว กับเสียไปแล้ว ให้กลับจุดเดิมได้
แต่เราว่า ความรู้สึกเหล่านั้น มันซ่อม และเติมสิ่งที่เสียไปได้

ถ้าหากเราทะเลาะกัน เราอาจจะปรับความเข้าใจกัน และคืนดีกันได้
ถ้าหากเรามีมุมมองที่ต่างกัน เราอาจพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ หากต่างคนต่างเปิดใจ

การเปิดใจรับ การเปิดใจปรับ การเปิดใจมอง
ความแตกต่างนั้น มันก็มีข้อดีอยู่มากมาย

เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คนที่เห็นต่าง
เราได้รับรู้ความรู้สึกของผู้คนที่ชอบต่าง
เราได้มองเห็นในมุมมองของผู้คนที่กว้างกว่าความคิดเรา


แต่ ทุกอย่างยากกว่าความคิด
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ในความแตกต่างในความคิดตนเอง
หลายคนยึดมั่น ถือมั่นในความคิดตน
หากเราเจอคนแบบนั้น การป้องกันความรู้สึกของตัวเองเราเองคงมีทางเลือกไม่มาก

เรามองเห็นคนที่ทนอยู่ และคนที่จากไป
เมื่อความเชื่อใจนั้นบอบบางลงไป เมื่อความสัมพันธ์นั้นแตกต่างออกไป

เราเป็นคนคนหนึ่งที่ มีความเชื่อ ว่าตัวเองจริงใจกับทุกอย่าง
เพราะ เราเคารพความคิด และความต่างของความคิดได้
แต่เมื่อ เรารู้สึกว่า ความเชื่อใจของเรานั้นถูกทำลาย
การปกป้องความรู้สึกของตัวเองนั้น ก็ยากเสียเหลือเกิน


เราบ่น อ้อมโลกไปหรือเปล่า ?
เรา มีปัญหา เราเป็นคนที่ไว้ใจ และเชื่อใจคน(ง่าย)
และบางครั้งที่เราก็ ถูกมองต่างออกไป

เราแก้ปัญหาด้วยการเดินออกมาจากสงความความรู้สึก
ไม่ก็ปรับเพื่ออยู่ในความแตกต่างนั้น และพยายามเข้าใจให้มากขึ้น

แต่กับบางคน การปรับฝ่ายเดียว เรารู้สึกแต่ความเหนื่อยล้า
มันยากจะยื้อ ความสัมพันธ์เช่นกัน


เราสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
แต่บางที เราก็ลืมไปว่า คนรับ อาจตีความไปมากมายร้อยแปดพันเก้า

เหนื่อย และควรเดินออกมาหรือเปล่า
ได้แต่ถามความแข็งแรงของจิตใจตัวเอง
?SHARE
Writer
TwentyDecember
dreamer
มีโรคไบโพล่าร์เป็นโรคประจำตัว เขียนโปรแกรมได้ ถ่ายรูปได้ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ

Comments