ปลงซะ...ปลวกอ้วน
คำว่า ปลง แท้จริงหมายถึงอะไร? ความเห็นส่วนตัวจากการปราศจากการไตร่ตรอง ณ ตอนนี้ คือ การเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นแบบนี้ ผลเป็นแบบนี้ ทั้งเรื่องความสุข และ ความทุกข์ ดมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว ทำให้เรา สุข และ ทุกข์ ก็จงเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร ทำให้เราเข้าใจ และรับมือกับมันได้ #หลังจากนี้จะไปศึกษาอริยสัจจ4 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน จะกลั่นกรองอย่างละเอียดด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของผมให้ดียิ่งขึ้น #ปลงซะ...ปลวกอ้วน 

กรองสิงห์
SHARE
Writer
AkkhapholNack
Invester AmwayABO
Plongza...Phuagaun

Comments