ประสบการณ์ในอนาคต
        เคยคิดที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับความรักค่ะ เราเคยรู้สึกรักมากจนคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะมันมากเกินไปที่จะขาดสิ่งนั้นไปได้ ยิ่งเป็นอะไรที่อยู่ห่างไกลจากตัวเรามาก จึงคิดหาทางที่จะเผื่อที่ว่างให้สิ่งอื่น เราจึงเขียนบทความหนึ่งขึ้นเพื่อจะบอกวิธีที่จะทำให้เรารู้สึกรักน้อยลง เราเขียนมาจนใกล้จบแต่เรากลับเขียนสรุปไม่ได้ เราจึงนั่งคิดว่าทำไมนะ แล้วเราก็คิดออกค่ะอย่าคิดที่จะชี้ทางผู้คนถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร อย่าใช้ประสบการณ์ของคนอื่น เพื่อบอกกล่าว แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีประสบการณ์เป็นของตนเองเมื่อนั้นก็ยังไม่สายที่จะบอกเล่า
SHARE
Writer
_TenShiC_
Dreamers
| การเพ้อฝันคือสิ่งที่บอกว่าเรายังคงมีความรู้สึก |

Comments