สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้น
วันเสาร์ 31 ธันวาคม 2559
- สุดท้าย -
วันนี้ล้วนเป็นวันสิ้นสุดหลายๆอย่าง ของใครหลายๆคน
บางคนใช้โอกาสช่วงนี้ เป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ


ทบทวน
คงเป็นเพราะวันนี้ว่างเกินไป กาแฟหนึ่งแก้ว กับอากาศดีๆ พาให้ใจล่องลอย

อ่านไปเจอหนึ่งวลี วันสุดท้ายของปี เป็นคำตอบ ของคำถามที่เราได้ถามไว้เมื่อต้นปี

สมองประมวลผล

ได้มาว่า บางคำถาม ก็ไม่มีคำตอบ ส่วนบางคำตอบ ก็ชัดเจนเหลือเกิน
รั ก ทุกคนที่ยังอยู่ ข อ บ คุ ณ บางคนที่จากไป
SHARE
Written in this book
My Book

Comments