เมล็ดย่อมหล่นร่วง
บางครั้งชีวิตเราก็คล้ายอยู่บนวงกลมแห่งการกลับไปกลับมา

ระหว่างการเป็นต้นไม้กับการเป็นเมล็ด

เรายืนหยัดอย่างลำต้น
และท่องเที่ยวอย่างเมล็ด

อีกหลายสายพันธุ์ยังไม่มีนักพฤกษศาสตร์คนใดรู้จัก
เพราะมันยังอยู่ในป่ารก

ที่ยังเกิดขึ้นตลอดเวลาคือรากที่ชอนไช กิ่งใบที่แตกยอด

ช้ามากเมื่อยามแล้ง ช้านิดๆยามฝนอำนวย

"มนุษย์เอาน้ำและแร่ธาตุมาให้เมื่อพวกเขาต้องการเก็บเกี่ยวจากเรา แต่นั่นไม่เกี่ยวกับลักษณะการเติบโตของเราเลย เราคือสายพันธุ์ของเรา"

รองเท้าคู่ใหม่ไม่ค่อยเวิร์คกับการเดินทางไกล
เรามักเจ็บเล็กน้อยระหว่างที่รองเท้ากับเท้ากำลังปรับตัวเข้าหากัน

เพื่อจะเคลื่อนที่ต่อไป ทำใจให้คุ้นเคยกับความเจ็บปวดเถอะ

"หากเมล็ดไม่ร่วง ต้นไม้ก็ไม่อาจแพร่พันธุ์"
SHARE
Written in this book
Low energy
เมื่อจิตใจอ่อนแรง พลังภายในตกต่ำ หลายกิจกรรมถูกทิ้งร้าง เหลือไม่กี่อย่างที่ยังพอทำได้ หนึ่งในนั้นคือการจดบันทึก
Writer
ProtoZua
Books and music
บ้างเพื่อบอกเล่า บ้างเพื่อบำบัดตน

Comments