Contrast


"เราโคตร Contrast กันเลยอ่ะ" ผมพูดหลังจากฟังเรื่องเล่าของเธอ

"คนเราถ้าเหมือนกันทุกเรื่องก็คบกันได้ไม่ยาวหรอก" เธอตอบกลับมา

ตอนนั้นหัวใจของผมคงกำลังลิงโลดด้วยความดีใจอยู่เป็นแน่แท้ 

อย่างน้อยตอนนี้ เธอยังไม่ได้ปฏิเสธผม

หลังจากเวลาผ่านไป ผมก็ได้รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตที่ต่างกันยังไงก็ได้ แต่ถ้าความรู้สึกที่มีมันต่างกัน เราก็คงไปกันต่อไม่ได้

Written​ 2017
2020 Publish


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SHARE
Written in this book
เก็บ

Comments