หมดใจ


หมดใจ พูดเบาๆก็เจ็บ
คู่รัก คู่หนึ่ง อยู่กันมายี่สิบกว่าปี
วันนึง คนหนึ่งหมดใจ บอกขอแยกทาง
อีกคน หัวใจแตกสลาย
ยี่สิบปีที่ผ่านมา...ไม่มีความหมายอะไรเลย

คนหมดใจ หาข้ออ้าง หรือข้อแก้ตัว
คนใจสลาย หาเหตุผล หว่านล้อม
คนหมดใจ อยากจะไป แต่ยังถูกยื้อ
คนใจสลาย พยายามฉุดรั้ง อ้อนวอน

แต่คนหมดใจ ต้องการจะไป


สิ่งที่ยากแท้หยั่งถึง ก็ยังเป็นใจคน
ที่ผันแปรเปลี่ยนตามเวลา ใช่แข็งแกร่งดุจหินผา
น้ำหยดลงหินทุกวัน หินมันยังกร่อน
อย่าถือสาเลยกับ....
ใจคน
ชีวิตคนเราช่างสั้นเสียจริงหนอ
เราไม่รู้เวลาที่คนที่เคียงข้างเราจะจากเราไปวันไหน จะจากเป็นหรือจากตาย แบบไหน เจ็บกว่ากันนะ

จากเป็นหรือจากตาย
จงมีสติ และยอมรับความจริง
SHARE
Writer
Americanosugar
Writer
Caffeine Addict Wrong with "forever"

Comments