คำขอบคุณถึงปี 2016

สมองเริ่มลำดับ ย้ อ น เหตุการณ์
1 ม.ค. 59
: นอนโง่ๆอยู่ในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่ง เหตุเพราะเมาหนักจากคืนวันส่งท้ายปี
ก.พ. 59
: ใครบางคนผ่านเข้ามาแบบไม่ตั้งใจ 
พอทำให้ ลืม ใครออกไปได้บ้าง 
เพราะด้วยความไม่ตั้งใจ และซีกโลกเราไกลกัน
จึงยอมแยกย้ายกันไปแต่โดยดี
มี.ค. 59
: ใครอีกหนึ่งคน ผ่านเข้ามาแบบไม่ตั้งใจอีกเช่นเคย จนท้ายสุด ก็ต่างแยกย้ายกันไป
ต้นปีเราต่างทิ้งไว้แต่ความทรงจำให้แก่กัน


ก ล า ง ปี
 อยากตะโกนดังๆ
ข อ บ คุ ณ น ะ เ ธ อ
วันนั้น : จะเพราะความตั้งใจหรือไม่ จะเพราะกรรมหรือมันถูกกำหนดไว้
ก็รู้สึกขอบคุณในการพบกัน
ยิ้มจนสุด
ร้องไห้จนสุด
วันที่ต้องใช้สติ ก็ได้ใช้มันจนสุด เช่นกัน
ดีใจที่ยังอยู่และจะยังคงอยู่

ท้ า ย ปี
ขอบคุณทุกความรู้สึกใหม่ 
ขอบคุณคนที่ผ่านมา ผ่านไป และคนที่ยังอยู่
ขอบคุณเรื่องราวร้ายๆ ที่ทำให้เติบโตไปอีกขั้น
ขอบคุณสติ ที่ได้ใช้เยอะจริงๆ
ขอบคุณตัวเอง และผู้คนที่รักทั้งหลาย ที่เข้มแข็ง ผ่านทุกอย่างมาพร้อมๆกัน
ปีนี้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากจริงๆ ลาขาดจากการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ได้อย่างสิ้นเชิง
สุดท้าย
ขอบคุณเธอ ที่ทำให้รู้สึกทุกสิ่งอย่างได้สุดจริงๆ
รั ก และ ขอบคุณ ที่ รั ก กั น

                       

                                   4 days countdown

SHARE
Written in this book
My Book

Comments