ความตั้งใจในปี 2017
1. เขียนไดอารี่ทุกวัน
2. ไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างด้วยข้ออ้างไม่มีอะไรทำ
3. ออกกำลังกายวันละ 30 นาที
4. ไม่เล่นมือถือหลัง 5 ทุ่ม 
5. ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย
6. ถ่ายภาพฟิล์ม 
7. มาส์กหน้าสัปดาห์ละ 3 วัน
8. ต้องแต่งหน้าเป็น
9. เขียน storylog อย่างน้อย 1 เรื่อง/สัปดาห์
10. เก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาท 
11. ออกค่ายอาสา 1 ค่าย 
12. ดื่มน้ำวันละ 3 ลิตร 
13. อ่านหนังสือที่ชอบทุกวัน 
14. บริจาคเงินทุกเดือน 
15. ให้เงินพ่อแม่ทุกเดือน 

ตอนนี้คิดออกแค่นี้ 
SHARE

Comments

nawtpal
4 years ago
ข้อ 10 -*-
Reply