แสงแห่งความหวัง...
ท่ามกลางสังคมสีเทา
ไม่ขาวไม่ดำ
แต่ยิ่งวัน สีเทานั้น
เหมือนจะยิ่งเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆ


ทุกคนต่างรู้เหมือนกัน
สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควร
เขารู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี
แต่คงเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร

ทุกคนล้วนเคยศึกษาจากที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่คงไม่เคยได้เห็นจากแบบอย่างที่จับต้องได้

สังคมดูอ่อนแอ  พ่ายแพ้
สิ้นหวัง  ปล่อยเลยตามเลย
หลอกตัวเองว่าฉันคงช่วยอะไรไม่ได้


จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลหนึ่ง
บุคคลที่ประหนึ่งเป็นแสงแห่งความหวัง
ผู้ที่จะมาประกาศก้องซึ่งสัจธรรม
ผู้ที่จะมาประกาศแก่มนุษยชาติซึ่งความดี


มันต้องไม่ใช่แค่ความดีที่ได้มาอย่างง่ายดาย
หากแต่ต้องเป็นความดีที่ได้มาอย่างอุตสาหะ


มันต้องไม่ใช่แค่การงอมืองอเท้า
แล้วรอให้ความดีเข้ามา
หากแต่ต้องเป็นการขวนขวาย เสียสละ อุตสาหะ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความดีนั้น


คงไม่เพียงพอหากแค่บอกว่า
สิ่งไหนดี ควรทำ   สิ่งไหนไม่ดี ไม่ควรทำ
แต่มันถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ
เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียที!

ไม่จำเป็นเลยที่จะรอให้คนอื่นเริ่มก่อน
ท่านเริ่มก่อนเถิด  แล้วคนอื่นก็จะเริ่มต่อจากท่าน

จงเป็นแสงแห่งความหวังนั้น
แสงแห่งความหวัง..

        ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ

SHARE
Writer
SanK-One
นัก(อยาก)เขียน
ชอบมองดูอะไรที่เคลื่อนไหว.ชอบสังเกตุอะไรที่สงบนิ่ง, f:San K-One Pandeksab, ig:san_k_one

Comments

LukyimzYR
3 years ago
ที่ที่แกอยุ่เป็นเทามากมั้ย
Reply
SanK-One
3 years ago
ชั้นหมายถึง หญ้า กับ ทราย
LukyimzYR
3 years ago
คำถามแรก ฉันเข้าใจว่าหมายถึงสังคมที่แกอยู่
SanK-One
3 years ago
(เกาหัว) ฉันเข้าจายว่าคำถามเทอหมายถึงสังคมที่ชั้นอยู่

ที่ชั้นตอบไปเป็นมุข
eventuallyalone
3 years ago
👍🏼
Reply
SanK-One
3 years ago
^ ^