EP#12 คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนสบาย
สุภาษิตนี้ ยังคงเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะทำงานอะไร หรือกำลังคิดอะไรอยู่ก็ตาม หลายสมองย่อมดีกว่าสมองเดียว หลายประสบการณ์ย่อมดีกว่าประสบการณ์ด้านเดียว การมีสิ่งที่เรียกว่า ทีม จึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินตามฝันให้สำเร็จได้เร็วขึ้นหรือไม่ 

ทีม ที่ดีจะต้องมีประสบการณ์ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจที่แตกต่างกัน เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน ปฎิบัติการ ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายจะทำให้สร้างสรรค์ไอเดียออกมาได้ดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น 

ในทางตรงกันข้ามถ้า ทีม เป็นประสบการณ์เดียวกัน ความชอบเดียวกัน ความถนัดเดียวกัน ความคิดไอเดียที่เกิดย่อมคล้ายกัน ซึ่งทำให้เกิดไอเดียได้ไม่คลอมคลุมหรือหลากหลาย 

วันนี้ข้อคิดสั้นๆ จากประสบการณ์การทำงานในวันนี้ กับทีมที่ดี จะมาพร้อมกับความสำเร็จ และการเดินหาฝันที่เร็วขึ้น ตรงขึ้น 
SHARE
Written in this book
การเดินทางสู่ฝัน (ธุรกิจเครือข่าย)
การเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายใน 6 เดือน
Writer
RakRok
PLEARN Education
บันทึกผลงานและความสำเร็จแต่ละวัน

Comments