Less is More
2017 ใกล้เข้ามาทุกที

ฉันหยิบสมุดตารางงานเล่มใหม่เอี่ยมขึ้นมา
เตรียมพร้อมรับมือกับปีใหม่

มองหน้ากระดาษที่ยังไม่มีการบันทึกข้อความใดๆ

หน้ากระดาษว่างๆทำให้รู้สึกแปลกๆดี
ความว่างของกระดาษเตือนให้รู้สึกถึงความไม่แน่นอน
ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง

ฉันทยอยลงข้อมูลนัดหมายลงในตาราง
คิวงานต่างๆนานา
กำหนดส่งเอกสารที่ต้องแปล
วันเกิดคนนั้น วันสำคัญของคนนี้

หน้ากระดาษก็มีสีสันขึ้นทันตา

และทำให้ฉันมองเห็นช่องว่างเล็กๆตรงนั้นตรงนี้ของเวลาที่ถูกบีบลง
"เวลา" ที่ยังไม่รู้ว่าจะถูกเอาไปใช้กับอะไร

ในขณะที่ความไม่แน่นอนถูกแทนที่ด้วยความแน่นอน
ช่องว่างมากมายที่เคยทำให้กระสับกระส่าย
ก็ถูกเปลี่ยนความหมายให้กลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมา

นี่ล่ะมั๊งความย้อนแย้งของ "เวลา"

บางครั้งก็มีมากจนเราไม่เห็นค่า
แต่อีกหลายทีที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ

ฉันคิดถึงคำพูดหนึ่งที่ได้ยินเมื่อนานมาแล้ว
"The trouble is, you think you have time."
ปัญหาคือ เธอคิดว่าเธอมีเวลา

เหมือนกระดาษเปล่าแผ่นนั้น
เอาเข้าจริงแล้ว
แทบไม่มีช่วงเวลาไหนยาวนานอย่างแท้จริง

เมื่อเรามองว่าเรามีน้อย
เราจึงจะเห็นค่าของสิ่งนั้น

เพราะเมื่อมีน้อยก็แปลว่าเราใกล้การสูญเสียมันไปทุกที.

27 พฤศจิกายน 2559, 10:28 PM
SHARE
Writer
Gentlediary
Language enthusiast
ความคิด I ความสนใจ I ความทรงจำ IG: Eve.piri

Comments