ทำไมต้องหัดเป็นคนตั้งคำถาม
    เวลาเดินไปไม่สิ้นสุด เรามีเพียง 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน 8-11 ชั่วโมงในการทำงานแต่ละครั้ง อยู่กับกิจกรรมเดิมๆเกือบทั้งชีวิตที่เกิดมา เคยไหมที่จะตั้งคำถามว่า ทำไมเราต้องทำอย่างงั้น ศาสตร์หลายแขนงพยายามหาคำตอบว่า การพยายามทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆ ก็เพื่อให้ง่ายต่อการดำรงชีวิต หรือเพราะ พฤติกรรมที่เคยชิน จะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นโดยไม่ต้องคิดตลอด หรือ สมองถูกสร้างมาให้รับรู้ถึงพฤติกรรมที่ทำโดยบันทึกอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ จริงๆแล้วมันดีไหม !!!
ทุกวันที่เคยชิน จริงๆแล้วมันใช่เราไหม     เคยแปลกใจบ้างไหมว่า ทำไมเราต้องทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆ คุณอาจมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว "ก็เพราะมันง่ายดี"  นั้นอาจจะเป็นคำตอบสำหรับบางคน การที่ลุกขึ้นมาแปรงฟันในช่วงเวลาเดิมทุกวันตื่นเช้ามาต้องกินข้าวเช้า ครบหนึ่งวันต้องกินข้าวสามมื้อนอนต้องนอน 8 ชั่วโมง แล้วทำไม่ต้องทำอย่างงั้น ก็เพราะ เขาบอกมา นักวิทยาศาสตร์ว่าดีี กรมอนามัยเขาว่าดี แล้วจริงๆแล้วมันดีจริงๆไหม นั้นคือคำถามที่หลายคนไม่เคยตั้งคำถามถึงมัน จริงๆแล้วการทำอย่างงี้มันดีต่อตัวเราหรือเป็นเพียงกรอบทางสังคมที่พยามยามจำกัดพวกเราให้อยู่ในบรรทัดฐาน มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่คิดนอกกรอบชอบความเคยชินไม่สร้างสรรค์ ก็ได้ และอาจส่งผลถึงพฤติกรรมที่สมองบันทึกไว้ ทำให้เราไม่มีความท้าทายกลายเป็นเครื่องจักร ตัวบ่งบอกถึงความเป็นเครื่องจักรและแนวคิดแบบเครื่องจักร การให้บรรทัดฐานมาว่าคนแต่งตัวดีต้องเป็นคนดี ส่วนคนแต่งตัวมอซอต้องเป็นคนไม่ดี เคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมต้องเป็นอย่างงั้น จริงๆแล้วคนดีไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวดี หรือคนที่ถูกเรียกว่า คนดี อาจจะไม่ดีในอีกมุมมองหนึ่งของใครบ้างคน นั้นคือ สาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องหัดเป็นคนตั้งคำถาม
คนดี ความหมายอาจจะดีสำหรับคนบ้างคน    การตั้งคำถามถือเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้คนเกิดการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นคนจนกลายเป็นคนรวยผ่านการตั้งคำถามว่า "ทำไมต้องมั่วแต่ทำงานเดิมประจำทุกวัน ไม่ออกไปหาสิ่งใหม่" หรือ คนที่ไม่เคยมีความสุขกับชีวิต กับมาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดผ่านคำถามว่า "ทำไมเราต้องมั่วมานั้งเศร้า" การตั้งคำถามคือกล่าวแรก ของการเปิดมุมมองเพื่อหาจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ทุกข์ใจกับชีวิต ลองตั้งคำถามดูว่า ทำไมมันจึงเป็นแบบนั้น    บทความนี้อาจจะยังไม่ให้คำตอบได้มากมาย แต่จะเป็นการจุดประกายว่า "ทำไมต้องตั้งคำถาม"
SHARE
Writer
Loop
write
I love everything.

Comments