จักรวาลของฉัน
 
จักรวาลของฉัน... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

เคยเกิดจาก บิ๊กแบงค์


จักรวาลของฉัน... ช่วงมีสาระกว่านี้ 
Quantum Theory บอกว่า เกิดมาจาก ความคิด

จักรวาลของฉัน... เมื่อครู่นี้
บางชั่วขณะ ดีๆ

เกิดมาจาก

..............ความรัก

ชีวิต คือระหว่าง
ลมหายใจ คือระหว่าง
ความรัก คือระหว่าง
อากาศ คือระหว่าง

จักรวาล....... คือระหว่าง

จุดเริ่มต้น ไม่ได้มีมาแต่แรก
จะตามหา จักรวาล ที่ใดเล่า ?

ตัวฉันไม่ได้มีมาแต่แรก
จะมีใคร มาตามหา ก็หาไม่ ?

หากเป็นไปได้
ก็เพียง ความคิด ที่ขับเคลื่อน

.....และ ผ่านพ้นไป


 
เรนันท์ สุทธิสว่างวงศ์

ต้น พย. 2559
SHARE

Comments