สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เรื่องราวมากมาย เกิดขึ้นในชีวิตเรา แต่จะมีเพียงบางเรื่องเท่านั้น
ที่จะฝังใจเราไปจนตาย
ช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ละชีวิตต่างก็ต้องพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมายในชีวิต ฉันเองก็เช่นกัน... เคยไหม ที่จะรู้สึกดีกับใครสักคน ที่แตกต่างจากไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม การใส่ใจ และที่สำคัญระยะทางที่ห่างไกล 
เคยไหม ที่จะคิดว่า อยากที่จะลองเปิดใจอีกครัั้ง ลองปรับตัว เชื่อใจให้กับความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ระยะไกล 
แต่แล้ววันนึง..เขา กลับเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทำให้เราไม่อยากจะมีใครอีกเลย.. 
ไม่ใช่เพราะ เขา นิสัยไม่ดี 
ไม่ใช่เพราะ เรา ที่เปลี่ยนไป
แต่เป็นเพราะ เขา กลัวการเปลี่ยนแปลง
เขา กลัวว่าจะต้องเสียใจ
เขา กลัวว่ามันจะล้มเหลว เพียงเพราะ เราต่างกัน ทั้ง ภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ และระยะทาง 
ทำให้ เขา เลือก ที่จะหยุด ความสัมพันธ์ระหว่างเรา และเป็นเพื่อนกัน
ณ จุดนี้ ในใจฉัน ได้แต่ถามตัวเองอยู่ในหัว
ทำไม ทำไม ทำไม 
ฉัน ทำอะไรผิด
ฉัน ผิด ที่อยู่ไกล 
ฉัน ผิด ที่ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม
ฉัน ผิด ที่พูดต่างภาษา
เหตุผลเหล่านี้ ไม่ต่างอะไรกับคำว่า ผิดตั้งแต่เกิด.. มันไม่มีทางแก้ไข มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด ก็คงเป็นเพียง.. เดินก้าวออกมา มายืน ณ ที่ที่เรามีตัวตน 


SHARE
Writer
Nanae55
Playwright
ฝึกหัด ขีดๆ เขียนๆ

Comments