ฉันต้องการอะไร? ตอบให้ได้ก่อนโทษฟ้าดิน
ถ้าเราต้องการอะไรจริงๆ
เราจะแสดงออกถึงความเข้มข้นต่อสิ่งนั้น มากขึ้น มากขึ้น
จนเกิดผลลัพธ์บางอย่าง

ตอบตัวเองให้ได้ ว่าเราต้องการอะไร?
ตอบตัวเองให้ได้ ว่าเราต้องการสิ่งนั้น มากแค่ไหน?

ของขวัญของ คนชัดเจน ตั้งใจ เเละจริงใจต่อความรู้สึกตัวเอง
"ไม่เคยมีคำว่าสูญเปล่า"

ทั้งสมหวังและผิดหวัง
ให้บทเรียนล้ำค่าที่สำคัญกับชีวิตเราเสมอ

ถ้าเราจะมองเห็นและ
เลือกที่จะเรียนรู้มัน

ตอบตัวเองให้ได้ ว่าต้องการอะไร
ทำให้ชัด รู้ให้จริง
ไม่มีอะไรเปล่าดาย ไร้ค่า ถ้าเราตั้งใจกับมันอย่างแน่วเเน่

ไม่ว่าจะยากดีมีจน รวยล้นฟ้า
เพียบพร้อมหรือบกพร่องเท่าไหร่

คนเอาจริงกับความต้องการอันดีงามนั้น
"ดูดีทุกคน"

#Minddirector
SHARE
Writer
MindDirector
Mind advisor Musical Director
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพด้วยศิลปะการแสดง และจิตวิทยา ครูสอนการแสดง ผู้กำกับละครเพลง ผู้กำกับลีลา ผลงานเขียน MindDirector กำกับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต สำนักพิมพ์มติชน ผู้บริหารสถาบันสอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพ IDEO Performing Arts อาจารย์วิทยาลัยดนตรี วิชาการแสดงขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิต นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษา Mind Center วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพ / พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ / จิตวิทยาการสอน / การแสดงและบุคลิกภาพให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน www.facebook.com/MindDirector www.mindcenterthailand.com

Comments