เมื่อวันที่น้ำตาไหลริน
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559        
        "วันนี้เป็นวันที่คนไทยต้องเสียน้ำตา"
        "วันนี้เป็นวันที่คนไทยเสียใจมากที่สุด"
        "วันนี้เป็นวันที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น"
        "วันนี้เป็นวันที่คนไทยต้องสูญเสียพ่อแห่งแผ่นดิน"
         "วันนี้เป็นวันที่คนไทยต้องเข้มแข็งเพื่อผ่านไปวันที่เศร้าที่สุดไปให้ได้"
          "วันนี้เป็นวันที่พ่อแห่งแผ่นดินได้จากคนไทยไป"
       วันนี้เป็นวันที่ผมน้ำตาไหลรินอย่างไม่อายฟ้าดิน คำว่าน้ำตาไหลรินผมไม่เคยเข้าใจแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างไร วันที่ได้เข้าใจลึกซึ้ง ได้เจอกับตัวเอง น้ำตาที่ไหลอาบแก้มไม่ขาดสาย เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ถึงแม้พระองค์ท่านทรงไปสู่สวรรคาลัย แต่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อคนไทยจะยังคงอยู่ต่อไป 
            
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล


       

SHARE
Writer
BlueSea
นักเดินทาง
การเดินทางอันแสนยาวไกลต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอ

Comments

UnicornCat
4 years ago
T T
Reply