กฎของแรงดึงดูด
คุณเคยเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดมั้ย??
เชื่อว่าเราทุกคนเป็นคนของจักรวาล เมื่อเราปล่อยคลื่นความคิดใดออกไป บอกถึงความปรารถนาภายในใจ..แล้วสักวัน จักรวาลก็จะส่งสิ่งเรานั้นมาให้กับเรา...
   สำหรับตัวฉันเองฉันเริ่มเชื่อทฤษฎีนี้และคิดว่าเราทุกคนเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่มีขั้วบวก และขั้วลบ..พลังของขั้วบวกจะดึงดูดคนที่คล้ายๆ กับเราเข้ามาในชีวิต..และเมื่อถึงเวลานึงพลังของขั้วลบ ก็จะผลักคนที่ไม่ใช่ คนที่ต่างกับเราออกจากชีวิต...และมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป....
เพียงแค่เราคิดดี ทำดี แม่เหล็กในตัวเราก็จะดึงดูดคนที่เหมือนกับเราเข้าและผลักสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป 
😊😊😊😊😊😊😊😊

SHARE
Written in this book
My Stories

Comments