คนธรรมดา
ชีวิตไม่ควรเก่งมาก
เพราะเมื่อเราเก่งมาก
เราจะหยุดการเรียนรู้
และจะดูถูกผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ทำตัวให้เป็นคนธรรมดาๆ
ไม่ต้องเก่งเยอะ..แต่ต้องแบ่งปัน
แบ่งปันให้สังคมรอบข้าง
ไม่เก่งแต่ต้องรักที่จะแบ่งปัน
ให้สังคมได้รับสิ่งดีๆ.....

มอบรอยยิ้ม มอบน้ำใจ
ให้คนที่ด้อยกว่า....
มอบคำชมให้คนที่ทำดี
มอบคำดีดีให้เพื่อนร่วมทาง

ใส่ใจ ตัวเอง ดูแลใจตัวเอง
และจิตจะผ่อง...พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า
ยิ้มให้กับวันนี้ และในทุกๆวัน
ชีวิตจะเป็นสุข...สุขที่ใจเรา

#คติคิดออกที่ร้านกาแฟ
SHARE
Writer
JariJari
Engineer วิศวกรอยากเขียน
เรา มี อะ ไร จะ เล่า ให้ ฟัง ヾ(@⌒ー⌒@)ノ ขอบ คุณ ที่ แวะ มา ทัก ทาย ค่ะ

Comments