คำพูดที่ไม่ได้ยินเสียง

หากจะเปรียบเทียบกับคนปกติกับ(ผู้พิการทางการรับฟัง การพูด)

แล้วทำไมถึงพูดไม่ได้ยิน
ในยุคสมัยที่ก้าวหน้ามากล้นของเทคโนโลยีอย่างปัจจุบัน คนปกติทั่วไป มักสนใจคำพูดที่ไม่มีเสียงในหน้าจอกรอบสี่เหลี่ยมตรงหน้ามากกว่าจะสนใจคำพูดที่มีเสียงข้างๆ หู
ซึ่งมันไม่ผิดแปลกจากผู้พิการพวกเขานั่งมองการขยับปากของคนปกติ แล้วอยากรับรู้คำพูด อยากฟังเสียงนั้น มันจะต่างไปจากความคิดหรือเปล่า

แต่น่าเสียดายที่คนปกติส่วนใหญ่เลือกที่จะจมอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมธรรมดา แทนที่จะสื่อสารกับเสียงข้างๆ หู คนใกล้ๆ ตัว

#มันดีมากแล้วที่ได้พูด แทนที่จะรู้สึกอยากพูดแทบตายแต่ทำได้แค่นั่งมอง

วางของในมือลงแล้วหันไปรับฟังเสียงที่อยู่ข้างๆ หู สัมผัสที่อยู่รอบตัว ก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปจากชีวิต...ตลอดกาล

WR.


SHARE
Writer
Montravenus
Writer
ท้องฟ้า ทะเล แสงแดด สายลม สายน้ำ

Comments