ต้นไม้ที่พ่อปลูก...
ตั้งแต่เด็กฉันคอยถามแม่ตลอดว่ารูปที่ติดอยู่บนบ้านนั้นคือใคร...
ตั้งแต่ฉันจำความได้็ได้เห็นรูปของพระองค์ท่านติดอยู่บนฝาบ้าน และแม่ก็ได้พาฉันกราบรูปนั้นทุกๆวัน...และตลอดเวลาที่ฉันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ฉันได้เห็น ได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่าน ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินับเป็น 70 ปี พระองค์ทรงให้ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ทรงเสียสละแก่ชาติบ้านเมือง ปกป้องชาติบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพื้นที่ทุกๆที่ในประเทศไทย ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรปวงชนชาวไทยของพระองค์ รับรู้ทุกข์สุขและทรงช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากลำบาก คำสอนของพระองค์มีคุณค่าและล้วนมีความหมายต่อเราทุกๆคน ....

    ตอนเด็กๆคุณพ่อจะชอบหาหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ท่านมาให้ฉันได้อ่านบ่อยๆ เวลาที่เหนื่อยและท้อเมื่อมองดูรูปของพ่อก็เป็นกำลังใจให้ฉันที่จะเดินก้าวหน้าต่อไป และฉันภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย เกิดบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เราสัญญาว่าเราจะดูแลต้นไม้ของพ่อ จะขอตามรอยของพ่อ และทำให้พ่อได้ภูมิใจ
ความดี

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ

เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ

และเพียรพยายามให้สุดกำลัง

ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

Proud to be Thai
Proud to have the greatest King.
You will always be in our hearts and never forgotten.

หนูรักพ่อ
13/10/2559

SHARE
Writer
bblonii
Reader
A long journey...

Comments