เงียบงัน
.....ชีวิต....ช่องว่างแห่งการรอคอย นิจนิรันดร์รอคอยชั่วขณะ สั้น แสน สั้นเมื่อมวลเสียงดัง ทั้งสิ้นนั้นหยุดลง

ณ ดินแดนไกลโพ้น ใกล้ แสน ใกล้

..ชายขอบ แห่งจิตใจชั่วขณะอื่น ที่ภาษาได้พร่างพรู

ขณะนั้นหรือ คือสัจจะ ร่วงหล่นตาม...ความจริงที่บอกเล่าได้...ยังคือความจริง อีกหรือ ?ห่อหุ้ม กันเข้าไป... สาระแห่งถ้อยคำ

บรรยาย กันเข้าไป... ในสิ่งที่ ว่างแสนว่างคนตาบอดจะเข้าใจ แสงสว่าง สักเพียงไหน

จากคำบรรยาย สามสิบหน้ากระดาษ ?ถ้อยคำเป็นล้าน กล่าวอ้างถึง ความรัก....

......ความรัก ไม่เคย " พูด"

SHARE

Comments