ค่ำคืน ธรรมดา
 ความรัก คือผู้เปิดดวงตา...เพียงพักผ่อน ในความธรรมดาสามัญ

อาศัย ร่มเงาแห่งความเรียบง่าย เร้นงำตัวตนไม่เลือก สรรเสริญ บูชา สิ่งสมมุติใด

...เพียงแค่.... เฉลิมฉลองในทุกๆ เหตุการณ์ผ่านเข้ามาจดจำ เพื่อ ลืมเลือน...ดิ้นรน เพื่อ ผ่านพ้นไป...ทิ้งมรดก ไว้ให้มนุษยชาติ อาจเป็นเรื่องง่ายๆ

...เพียงแค่... สิ่งสำคัญที่สุดนั้น ไม่ได้อยู่ในกาลเวลาขอบคุณนะ คามเงียบงัน แสนธรรมดา

ในค่ำคืนไร้สุ้มเสียงหล่อเลี้ยง ปริศนาในคราบน้ำตา...ให้คงความงดงามSHARE

Comments