บ้านที่แท้จริง
ดังเช่น นกน้อยบินเหนือ

หรือ มุ่งใต้ ตามฤดูกาล.........................................................หรือชีวิต คือเกลียวล้อ หมุนผ่าน ?ตามเส้นทาง...

ตามกำลัง...

ตามศรัทธา...

ตามความรัก...วนเวียน เคลื่อนไหว

เรียบง่าย ขรุขระ ต้องพลัด ต้องผ่านสุขสนาน มีน้ำตา

ล้าน กว่า ล้าน .....ราวเรื่อง คณานับสิ่งใดกันหนอ ควบคุมหางเสือไร้ทิศ ไร้ทาง ?ณ. ที่เดิม แห่งแก่นกลางนั้น.."ดุมล้อ" ยังคงอยู่........นิ่ง........ที่เดิม เสมอ

ภายใน สติ ทั่วทุกขณะจิตเดียว
กับ ท้องฟ้า อนันต์นั้น

ไม่เคยแปรเปลี่ยน เป็นมวสาร หรือพลังงานใดๆ

หรือนี่คือ

บ้าน

ที่แท้จริง ?...............................................................นกน้อยบินไปไกลแล้ว..............มีเพียงสักตัวไหม หันกลับมามอง ?

SHARE

Comments