กลายเป็นหนึ่ง
 
ไม้ ต้น ชรา รำ ร่าย กับ สาย ฝนปลิด ใบ ร่วง หล่น นวล นิ่มใบ ไม้ เปลี่ยน ผ่าน และ สุก งอมพัก ผ่อน หลอม ละ ลาย กลาย เป็น ดินจาก เมล็ด สูง วัย กลาย เป็น ต้นเติบ ใหญ่ เฉลิม ฉลอง ทุก ลม ฝนพร้อม เพียบ เรียบ ง่าย กลายเป็นหนึ่งเกิด พัน ครั้ง สูญ สลาย พัน หนหา ใช่ หนึ่ง ชี วิต เจ็ด แปด สิบ ฝน หนาวทุก ช่วง พริบ ตา ใน คราว หนึ่ง...ต้นไม้ชรา นึก สงสัยความ ชรา คือ อะ ไร ?ความ ตาย คือ อะ ไร ?ใย ม นุ ษ ย์ จึง ร่ำไห้.................เพียง นั้น ?SHARE

Comments